Co oznacza skrót HRV/RSA?

HRV – (ang. Heart rate variability) Zmienność rytmu zatokowego serca -odnosi się do rytmu pracy serca generowanego przez węzeł zatokowy, będący podstawowym, fizjologicznym ośrodkiem bodźcotwórczym.

RSA(ang. respiratory sinus arytmia)Jest to zróżnicowanie akcji serca. Współczynnik wskazujący różnicę pulsu na wdechu i wydechu.

RSA Biofeedback to metoda treningowa, polegająca na uczeniu się świadomej synchronizacji oddechu z pracą serca.

Na czym polega?

Za pomocą prawidłowego oddechu wzmacniamy odporność organizmu, zwiększamy możliwości adaptacyjne całego organizmu, regulujemy reakcję na stres, co pozwala osiągać homeostazę, czyli równowagę fizjologiczną w organizmie.

Metoda RSA umożliwia wykorzystywanie wyuczonego sposobu oddychania w sytuacjach życiowych, szczególnie przydatnego w sytuacjach pobudzenia emocjonalnego i odczuwanych objawów stresu, rozkojarzenia i niskiej koncentracji. Pomaga nam wtedy, kiedy potrzebujemy się np. wyciszyć, zrelaksować, skoncentrować, opanować emocje.

Celem jest wytrenowanie samoregulacji procesów fizjologicznych, poprzez zmianę wzorca oddechowego i uczenia się nawyku oddechu przeponowo- relaksacyjnego. Synchronizując pracę serca i oddechu wpływamy m.in. na pracę autonomicznego układu nerwowego i  innych narządów wydzielania wewnętrznego m.in.: przysadki mózgowej, tarczycy, przytarczyc, trzustki, a także nadnerczy. 

O czym mówi nam RSA?

RSA jest wskaźnikiem kondycji zdrowia i wewnętrznych mechanizmów utrzymania równowagi w organizmie, czyli o prawidłowej współpracy serca i oddechu.

Jak działa?

Na ciele montowane są odpowiednie sensory (oddechu, tętna, EKG, temperatury, przewodności skóry) za pomocą których Biofeedback sczytuje parametry fizjologiczne. Urządzenie przetwarza sygnały i podczas treningu pokazuje klientowi co należy zmienić aby osiągnąć stan homeostazy.

Trening HRV/RSA to nauka oddechu przeponowo-relaksacyjnego, która pozwala nauczyć się skuteczniej relaksować i szybciej regenerować. Wpływa na  efektywność pracy  mózgu i autonomicznego układu nerwowego

W czym może Ci pomóc?

Trening HRV/RSA to bardzo efektywna metoda nauki samoregulacji za pomocą oddechu. Oddech towarzyszy nam od narodzin aż do śmierci, dlatego nawet w niespodziewanych okolicznościach życiowych mamy to narzędzie zawsze przy sobie. 

Trening HRV/RSA dodatkowo wpływa na:

 • poprawę koncentracji uwagi
 • umiejętność zarządzania stresem
 • zwiększenie odporności organizmu
 • dotlenienie organizmu i poprawę ogólnego stanu zdrowia m.in. poprawę metabolizmu glukozy i kortyzolu
 • zwiększenie kreatywności
 • zahamowanie lęków
 • świadome zsynchronizowanie pracy serca i oddechu
 • poprawę samopoczucia
 • zwiększenie samooceny
 • uspokojenie i wyciszenie emocji
 • skuteczniejszą regeneracja organizmu
 • lepszy sen
 • większą kontrolę nad przeżywanymi emocjami

Wskazania

 • choroby układu oddechowego
 • choroby układu krążenia
 • migreny
 • nadciśnienie
 • u kobiet ciężarnych jako element przygotowania do porodu
 • u osób starszych w celu poprawy kondycji zdrowotnej
 • edukacja prozdrowotna

Przeciwwskazania

 • padaczka
 • poważne zaburzenia rytmu serca
 • choroby serca
 • poważne zaburzenia stanu psychicznego
 • ostry stan zapalny
 • przepuklina przeponowa
 • wiek do 4 lat
 • negatywny stosunek do terapii

Przygotowanie do sesji treningowej

Wzięcie udziału w sesji treningowej HRV/RSA nie wymaga specjalnych przygotowań. Dla własnego komfortu jednak zaleca się nie brać udziału w sesji zaraz po jedzeniu ani głodnemu.

Planowanie sesji

Czas trwania sesji, odstępy między spotkaniami i ilość treningów zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czas trwania treningu to zazwyczaj od 30- 45 min (wraz z przerwami).

Korzyści i efekty

 • Większa odporności na stres
 • Zwiększenie odporności emocjonalnej
 • Poprawę funkcjonowania poznawczego
 • Poprawę nastroju
 • Zmniejszenie poziomu hormonów stresu
 • Redukcję stanów lękowych
 • Obniżenie wysokiego ciśnienia
 • Zahamowanie lęków i tremy
 • Poprawa w integracji umysłu i ciała
 • Poprawa pamięci oraz koncentracji uwagi
 • Zmniejszenie ilości zachorowań na
 • Zapalenie górnych dróg oddechowych
 • Układu krążenia, układu nerwowego
 • Zwiększenie odporności organizmu
 • Zmniejszenie agresji
 • Profilaktyka zaburzeń głosu i mowy
 • Zwiększenie pewności siebie
 • Wzrost kreatywności

Korzyści dla kobiet w ciąży

 • Zharmonizowane procesy zdrowotne matki i dziecka w okresie ciąży
 • Nauka odpowiedniego zachowania w czasie porodu
 • Nauka prawidłowego oddychania w celu zmniejszenia bólu
 • Podczas parcia obniżone ryzyko urazów porodowych
 • Po porodzie następuje szybsza regeneracja oraz wydłużenie okresu karmienia piersią

Biologiczne wyjaśnienie

Zmienność rytmu zatokowego jest wyrazem aktywności autonomicznego układu nerwowego i jego modulacji czynności mięśnia sercowego. Wśród czynników mających wpływ na częstotliwość pracy serca wymienia się m.in.: aktywność fizyczną, zmiany ciśnienia tętniczego krwi, oddychanie, ciepłotę ciała, poziom hormonów, stan emocjonalny, a nawet porę dnia.

Mówiąc prościej dzięki HRV możesz obserwować zachowanie dwóch gałęzi układu nerwowego w organizmie. Jedna z tych gałęzi to układ współczulny, a druga – przywspółczulny.

Część współczulna dominuje, gdy jesteś zestresowany i obciążony treningiem. Część przywspółczulna dominuje podczas relaksu i wyciszenia.

Zmienność rytmu zatokowego jest wyrazem stanu zdrowia mięśnia sercowego, a jej redukcja wiąże się ze zwiększonym ryzykiem nagłego zgonu sercowego.

Czynników wpływających na zmienność rytmu zatokowego:

 • czynniki fizjopatologiczne
 • czynniki związane ze stylem życia
 • czynniki niemodyfikowalne
 • uwarunkowania neuropsychologiczne
 • czynniki środowiskowe