Dla kogo?

Projekt dedykowany jest Studentom oraz osobom przebranżawiającym się. Pozwala na szybsze osiąganie rezultatów nauki dzięki zwiększeniu możliwości przyswajania wiedzy. Zastosowanie stymulacji przezczaszkowej daje możliwość rozbudowy sieci neuronalnej w mózgu w obszarze odpowiedzialnym za przyswajanie i przetwarzanie nowej wiedzy. Przeznaczony jest dla osób bez deficytów intelektualnych.

W jakim celu stosuje się program Student+?

Studenci, uczniowie planujący dość wymagające studia potrzebują do osiągania zamierzonych efektów sprawnie funkcjonujący mózg. Ludzki mózg narażony jest na otrzymywanie nieustannie coraz więcej dodatkowych, często niepotrzebnych informacji i zużywa na to swoje dzienne zasoby, zostawiając na naukę potrzebnych treści coraz mniej miejsca.
Tempo życia oraz ilość dziennie przetwarzanych przez mózg informacji w ciągu ostatnich kilkunastu lat wzrosła wielokrotnie i nigdy w historii człowieka nie była tak duża jak teraz. Ludzki mózg potrzebuje długiego czasu by ewoluować do przetwarzania tak ogromnej ilości bodźców.
Wymogi na uczelniach względem młodych ludzi jednak nie maleją. Ważne jest aby dać młodym ludziom szansę na przyswajanie całej niezbędnej w procesie ich edukacji wiedzy ponieważ od tego zależy ich przyszłość.

Na czym polega?

Projekt Student + to projekt z grupy Peak Performance, który polega na zwiększeniu pojemności pamięci krótko i długotrwałej oraz synchronizacji obu półkul mózgu w celu przyspieszenia przyswajania informacji.

Człowiek uczy się całe życie.

Dlaczego warto skorzystać z projektu Student+?

 

Ponieważ projekt Student + daje możliwość c zwiększenia potencjału ludzkiego mózgu w tych przeładowanych informacjami świecie. Pozwala to na osiąganie lepszych rezultatów podczas nauki nowych treści.
Osiąganie lepszych rezultatów w krótszym czasie daje możliwość dłuższego odpoczynku tak ważnego dla zachowania równowagi psychicznej. Pozwala również na szybsze nadrabianie zaległości spowodowanej np. przez chorobę.

W czym może Ci pomóc?

Projekt Student + może pomóc ci zwiększyć potencjał intelektualny Twojego mózgu.

Wskazania

  • Potrzeba wzmożonego wysiłku
    intelektualnego
  • Potrzeba nadrobienie zaległości

Przeciwwskazania

  • Poważne zaburzenia stanu psychicznego
  • Padaczka

Planowanie sesji

Całość to cykl 10-ciu codziennych spotkań trwających do 50 min.
Okazjonalnie dopuszczalna jest 48h przerwa między spotkaniami.
W przypadku chęci powtórzenia cyklu wymagana jest 3-4 miesięczna przerwa.